Naše Golden dievčatká *** Our Golden litter girls

Ano, o pár dní budú mať 5 mesiacov. Hannička a Grétka.                                           Krásná Hanni , ktorú v British Columbia (Kanada) volajú Winnie, si užívá krásnu prírodu a láskavé prostredie novej rodiny s českými koreňmi.                                                                   A čo malá Grétka? Ta ostala s nami. Po odchode sestričky bola prirodzene prijatá celou smečkou vďaka jej láskavej, milej a nekonfliktnej povahe.

Yes, they will be 5 months old in a few days. Hannička a Grétka. Beautiful Hanni called  Winnie in British Columbia (Canada), enjoys the beautiful nature and the friendly environment of her new family with Czech roots. And what about little Gretka? She stayed with us. After her sister’s leaving , she was naturally accepted by the whole pack thanks to her kind, natural and unconflict character.

Po dlhšej odmlke… *** After longer silence

Posledné dva mesiace boli veľmi hektické a nenašlo sa veľa času  práve na náš blog. Pracovné povinnosti,  výstavy, cestovanie či každodenné starosti nás plne zamestnali. S blížiacim sa prázdninovým letom to všetko na chvíľu ustúpi a nám sa  tak otvára priestor na všetky vzpomienky, novinky či plány.

The last two months have been very hectic and we have not found much time to „refresh “  our blog. Job duties, exhibitions, travelLing , and day-to-day concerns have made us fully occupied. With the upcoming holiday , there is the space for all the memories, news or plans we can share with you.

Vitajte späť na našom blogu.