Naše Golden dievčatká *** Our Golden litter girls

Ano, o pár dní budú mať 5 mesiacov. Hannička a Grétka.                                           Krásná Hanni , ktorú v British Columbia (Kanada) volajú Winnie, si užívá krásnu prírodu a láskavé prostredie novej rodiny s českými koreňmi.                                                                   A čo malá Grétka? Ta ostala s nami. Po odchode sestričky bola prirodzene prijatá celou smečkou vďaka jej láskavej, milej a nekonfliktnej povahe.

Yes, they will be 5 months old in a few days. Hannička a Grétka. Beautiful Hanni called  Winnie in British Columbia (Canada), enjoys the beautiful nature and the friendly environment of her new family with Czech roots. And what about little Gretka? She stayed with us. After her sister’s leaving , she was naturally accepted by the whole pack thanks to her kind, natural and unconflict character.